16.5 C
Białogard
niedziela, 23 czerwca, 2024
- REKLAMA -spot_img

Uwaga! Pracodawcy mogą starać się o dofinansowanie na kształcenie swoje i swoich pracowników


Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ogłasza III nabór wniosków na sfinansowanie pracodawcom i ich pracownikom kosztów kształcenia ustawicznego ze środków limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski można składać od dnia 29.05.2023r. do dnia 31.05.2023r.

Starosta przyznaje wsparcie ze środków KFS pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone w priorytetach.

PRIORYTETY MINISTRA DS. PRACY WYDATKOWANIA 80% ŚRODKÓW KFS W 2023 ROKU:

  1. Priorytet PM/1 Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców- bez zmian w stosunku do lat poprzednich, przeniesiony z priorytetów Rady Rynku Pracy; komentarz
  2. Priorytet PM/2 Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy – zmodyfikowany w stosunku do roku 2022komentarz
  3. Priorytet PM/3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych – bez zmian w stosunku do lat poprzednich;  – Powiat białogardzki, prognoza na rok 2023  komentarz
  4. Priorytet PM/4 Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życiakomentarz
  5. Priorytet PM/5 Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych – w stosunku do roku 2022 połączono dwa ubiegłoroczne priorytetykomentarz
  6. Priorytet PM/6 Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie   umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami – nowy priorytet.  komentarz
Wnioski złożone przed oraz po wyznaczonym terminie lub na nieaktualnych drukach nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Uwaga: Urząd Pracy w Białogardzie nie będzie brał pod uwagę pracowników zatrudnionych na terenie innego powiatu lub województwa niż siedziba powiatowego urzędu pracy, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie.

Środki KFS mogą być przeznaczone na:
• kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
• egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:
– Do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
– Do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR)

Więcej informacji oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie

- REKLAMA -
NAJŚWIEŻE AKTUALNOŚCI
- REKLAMA -
NAJPOPULARNIEJSZE
- REKLAMA -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj