24.3 C
Białogard
piątek, 12 lipca, 2024
- REKLAMA -spot_img

Usługa door-to door w Karlinie

od 1 czerwca 2021 r. Gmina Karlino rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przedmiotowy projekt obejmuje wyłącznie obszar gminy Karlino i związany jest między innymi ze świadczeniem usługi indywidualnego transportu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie całej naszej Gminy.

Przez osobę z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – rozumie się osoby, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia, które ukończyły 18 rok życia oraz mające trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność i wymagają wsparcia w zakresie mobilności w celu zwiększenia jej integracji społeczno-zawodowej.

Osoba musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

– porusza się na wózku inwalidzkim,

– porusza się o kulach,

– jest osobą niewidomą,

– jest słabowidzącą,

– ma problemy w komunikowaniu się w szczególności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, schorzenia neurologiczne, całościowe zaburzenia rozwojowe lub inne ograniczające mobilność.

W jakim celu będzie można skorzystać z usług?

Z usługi będzie można skorzystać w celu:

 • społecznym
 • zawodowym,
 • edukacyjnym,
 • zdrowotnym.
Zgłoszenia usług transportowych door-to-door można dokonywać od dnia 1 czerwca 2021 roku, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej MGOPS w Karlinie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karlinie, Urzędu Miejskiego w Karlinie drogą:
 • mailową (e-mail wskazany na stronie internetowej – door-to-door@karlino.pl ),
 • telefonicznie ( np. przy użyciu sms-a): nr telefonu 690 990 254 – dostępny od dnia 1 czerwca 2021 r.
 • bezpośrednio w siedzibie MGOPS w Karlinie – ul. Traugutta 6.

W zgłoszeniu należy podać między innymi:

1) dane osobowe i kontaktowe użytkownika/użytkowniczki,

2) datę i godzinę wykonania rozpoczęcia i zakończenia usługi,

3) miejsce podstawienia pojazdu oraz miejsce docelowe,

4) cel podróży,

5) wskazanie potrzeby wsparcia w zakresie mobilności uzasadniającej skorzystanie z usług transportowych door-to-door,

6) posiadanie przez użytkownika/użytkowniczkę zaopatrzenia ortopedycznego (wózek, balkonik, kule, itp.),

7) informacji, czy przy danej usłudze potrzebny jest asystent,

8) wskazanie czy jest potrzebna pomoc w dotarciu z wyznaczonego miejsca do pojazdu.

Ważne – użytkownicy/użytkowniczki usług transportowych door-to-door w okresie od 01.06.2021 r. do 31.01.2023 r. nie ponoszą opłat.

Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Gminę Karlino usług transportu door to door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych w tym terenie.

Planowane efekty projektu:

1. Zapewnienie  osobom z ograniczoną mobilnością możliwości:

 • aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym m.in. nabycia, przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;
 • dostępu do kultury (kino, teatr, spotkania integracyjne);
 • utrzymania zatrudnienia, pomocy w wyborze lub zmianie zawodu, wyposażenia w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;
 • wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy)
 • wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy oraz dostęp do usług zdrowotnych (w tym rehabilitacyjnych).

2. Dokonanie usprawnień w 4 budynkach komunalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej na terenie miasta Karlino, zamieszkiwanych przez 47 osoby, co pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców  niepełnosprawnych i starszych w miejscu ich zamieszkania.

Wartość projektu – 1.063.680,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich (84,25% wartości projektu) – 896.469,50 zł.

Źródło: Karlino.pl/ UM Karlino, youtube.com

- REKLAMA -
NAJŚWIEŻE AKTUALNOŚCI
- REKLAMA -
NAJPOPULARNIEJSZE
- REKLAMA -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj