16.5 C
Białogard
niedziela, 23 czerwca, 2024
- REKLAMA -spot_img

Kto jest odpowiedzialny za usunięcie sopli i śniegu z dachów budynków

źródło: pixabay.com

Podczas zimy zbierający się śnieg i sople zwisające z budynku to norma, jednak należy zauważyć, że w niektórych sytuacjach mogą one stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. Dziś przypominamy zasady odpowiedzialności za te elementy zimowej pogody.

Odpowiedzialność za sople i zalegający śnieg będziemy rozpatrywać w myśl przepisów prawa cywilnego, a dokładnie art. 433 lub art. 434 Kodeksu Cywilnego, jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

„Art. 433. Za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem
jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto
pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo
wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący
pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec.

Art. 434. Za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się
jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się
budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli
w należytym stanie, ani z wady w budowie”

Powyższe przepisy wskazują, że w zależności gdzie pojawi się zagrożenie odpowiedzialność może dotyczyć właściciela nieruchomości, najemcy, zarządcy, wspólnoty, spółdzielni mieszkaniowej, właściciela odrębnej własności do lokalu.

I tutaj należy zauważyć, że odpowiedzialność zawsze będzie dotyczyła podmiotu odpowiedzialnego za daną część budynku. Jeżeli jest to dach, rynna, odpowiadać będzie zarządca nieruchomości tj. wspólnota, spółdzielnia, jeżeli dotyczy to balkonu, zewnętrznej suszarki na balkonie, odpowiedzialność poniesie właściciel lokalu.

Co więcej w myśl art. art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 wymogi wobec obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych ust. 2;
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Warto o tym pamiętać podczas zimy, gdyż zdarzają się sytuacje, w których wzywane są służby publiczne, jak np. Straż Pożarna do sytuacji, w których powinni interweniować zarządcy budynków.

 

- REKLAMA -
NAJŚWIEŻE AKTUALNOŚCI
- REKLAMA -
NAJPOPULARNIEJSZE
- REKLAMA -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj